Polityka jakości

Polityka jakości

Polityka jakości:

Przyjęta przez nas polityka jakości zmierza do wdrożenia utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 15189:2008 i stanowi wytyczne do rozwoju Laboratorium oraz pełnej realizacji obecnych i przyszłych potrzeb klientów.

Działając zgodnie z długoletnią tradycja, wykorzystując doświadczenie i fachowość zatrudnionych pracowników oraz rozwiązania techniczne zgodne z najnowsza wiedzą medyczną, pragniemy tworzyć kompetentne, budzące zaufanie i stale podnoszące jakość usług Laboratorium.

Stały rozwój Laboratorium chcemy realizować przez następujące cele strategiczne:

- ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

- zapewnienie dostępnych środków i zasobów, niezbędnych do skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu,

- podnoszenie świadomości jakościowej oraz kwalifikacji pracowników,

- stawianie wysokich wymagań dostawcom w zakresie dostarczanych materiałów towarów i ich innowacyjności,

- badanie satysfakcji klientów/kontrahentów/pacjentów, a także podejmowanie odpowiednich działań korygujących w przypadku wystąpienia ich niezadowolenia, zwiększanie efektywności ekonomicznej.

W celu podnoszenia jakości usług oraz zaspokajania bieżących i przyszłych potrzeb klientów/pacjentów, Laboratorium wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością [QMS].

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług wprowadzono na każdym etapie: przed, po i laboratoryjnym działania podnoszące jakość.

W fazie przedlaboratoryjnej dbamy o informację dla klienta: jak wypełnić zlecenie, przygotować pacjenta do badań, pobrać materiał a następnie odpowiednio przechować przed przejazdem kuriera. Monitorujemy czas i temperaturę transportu.

W fazie laboratoryjnej narzędziem umożliwiającym zagwarantowanie wiarygodności wyniku badania poza właściwym użytkowaniem wysokiej klasy aparatury i produkowanych przez tego samego wytwórcę odczynników jest stałe uczestnictwo w programach wewnątrz – i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna jest codzienną procedurą warunkującą odtwarzalność wyniku, jego powtarzalność oraz dokładność w porównaniu z dostępnymi materiałami referencyjnymi. Celem kontroli wewnątrzlaboratoryjnej jest utrzymywanie metod pomiarowych na takim poziomie, by popełniane błędy analityczne nie przekraczały dopuszczalnych granic.

Program zewnętrznej kontroli jakości obejmuje sprawdziany prowadzone przez:

- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź,

- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO,

- RIQAS – Randox, Irlandia Płn.

- Program Oceny Kontroli Jakości Moczu , Siemens, Niemcy,

Faza poanalityczna to dbałość o klienta/pacjenta poprzez kontakt z nim w przypadku uzyskania wartości krytycznych, konsultacje telefonicznie, zaopatrywanie wyników w komentarze, tam , gdzie są one potrzebne, pomiar zadowolenia klienta, otwartość na dyskusję służącą doskonaleniu współpracy.

Usługi na najwyższym europejskim poziomie oraz wysokie kwalifikacje pracowników Laboratorium, a także ich rzetelność i doświadczenie zawodowe nieustannie umacniają pozycję Laboratorium na rynku i przyczyniają się do pozyskiwania wielu nowych klientów/pacjentów.

reklama

SIŁOWNIA

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl